Home

Welkom op de site van mestbemiddeling.nl

Wij bemiddelen bij de in- en verkoop van mest, meststoffen en kunstmeststoffen en daarbij proberen we de transportafstanden zo klein mogelijk te houden en daardoor de transportkosten zoveel mogelijk te beperken

Door onze 25 jaar lange ervaring in de gebieden Friesland, Groningen en het noorden van Flevoland zijn wij in staat om verschillende soorten mest op elk tijdstip af te leveren, zowel homogeen als “uit aanvoer”.

Bel (06 22 19 12 65) of mail voor meer info.