Mestbemiddeling

Welkom op de site van mestbemiddeling.nl

Deze site is gemaakt om te bemiddelen tussen vraag en aanbod van mest en daarbij te proberen de transportafstanden zo klein mogelijk te houden en daardoor de transportkosten zoveel mogelijk te beperken

Door onze 15 jaar lange ervaring in de gebieden Friesland, Groningen en het noorden van Flevoland zijn wij in staat om verschillende soorten mest op elk tijdstip af te leveren, zowel homogeen als “uit aanvoer”.

Bel of mail voor meer info.